Fatimakerk in Roosendaal

Projectontwikkeling

ZORGSTUDIO’S MET GEZAMENLIJKE VOORZIENINGEN EN DAGBESTEDING

In Roosendaal Noord ligt de Fatimakerk. Dit voormalig kerkgebouw aan de Doctor Schaepmanlaan is in 2004 aan de eredienst onttrokken en staat sindsdien leeg. De kerk is begin jaren ‘50 van de vorige eeuw gebouwd naar ontwerp van de Roosendaalse architect Jacques Hurks. Momenteel is PM+VAST in samenwerking met de eigenaar van de kerk (FLS Vastgoed) bezig om het te transformeren naar een woonzorglocatie voor S&L Zorg, waarbij S&L Zorg uiteindelijk als huurder gaat optreden.

De wens van de eindgebruiker was om nu en in te toekomst de beste zorg te kunnen blijven bieden aan haar bewoners in een ruime en moderne woonvoorziening. Aanvullende eis voor deze locatie is het inrichten van een openbare wijkfunctie in combinatie met dagbesteding voor cliënten van S&L Zorg.

Door middel van een zorgvuldige inventarisatie van de eisen en wensen is in gezamenlijkheid met de eindgebruiker een Ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Het PvE heeft de basis gevormd voor het ontwikkel- en realisatietraject. Dit heeft geresulteerd in ontwerp waarbij het karakter van de kerk grotendeels gehandhaafd blijft.

KENMERKEN:
  • Oppervlakte: circa 3.500 m2 bvo
  • Vorige bestemming: kerk
  • Ontwikkelaar: FLS Vastgoed
  • Opdrachtgever: S&L Zorg
  • Projectmanagement: PM+VAST
  • Architect: NBArchitecten
  • Klik hier om de locatie in Google Maps te bekijken
AFBEELDINGEN

Bekijk de afbeeldingen van dit project: