Vastgoed regieorganisatie de Zorgboog

Huisvestingsadvies

PROJECTOMSCHRIJVING:

De Zorgboog biedt zorg aan alle generaties. Iedereen, ongeacht leeftijd, kan bij de Zorgboog terecht voor een breed pakket aan diensten in wonen, welzijn en zorg in de regio Zuidoost-Brabant.

In 2018 en 2019 is de basis gelegd voor een verdere professionalisering van de vastgoed regie-organisatie binnen de Zorgboog. De richting is duidelijk en ook voor de inrichting zijn de belangrijkste uitgangspunten vastgelegd. De daadwerkelijke inrichting, om uiteindelijk tot de verrichting over te kunnen gaan, heeft op een aantal onderdelen plaatsgevonden en moet op een aantal andere onderdelen nog plaatsvinden. VAST werd gevraagd de Zorgboog hierbij te ondersteunen. VAST werkt hierbij aan de hand van de inrichtingsprincipes van de vastgoed regieorganisatie.

KENMERKEN:
  • Omzet organisatie: circa 125 miljoen
  • Aantal medewerkers: circa 2.580
  • Omvang vastgoedportefeuille: circa 130.000 m2 bvo
  • Opdrachtgever: De Zorgboog