Vastgoed regieorganisatie ORO

Huisvestingsadvies

PROJECTOMSCHRIJVING:

In samenwerking met Laride geeft VAST invulling aan de vastgoed regieorganisatie van ORO. In 2021 is de basis gelegd voor een verdere professionalisering van de vastgoed regie-organisatie binnen ORO. De richting is bepaald en vastgelegd in een assetmanagementplan. De uitvoering en inrichting vindt verder plaats vanaf 2022.

KENMERKEN:
  • Omzet organisatie: circa 80 miljoen
  • Aantal medewerkers: circa 1.500
  • Omvang vastgoedportefeuille: circa 70.000 m2 bvo
  • Opdrachtgever: ORO